Amber Riverside - sông Hồng bên khung cửa sổ

Những năm gần đây là sự trỗi dậy của những thành phố ven sông, ven hồ. 

Bài trước:

Bài sau: