CHUNG CƯ THỐNG NHẤT COMPLEX - CHUNG CƯ 82 NGUYỄN TUÂN

CHUNG CƯ THỐNG NHẤT COMPLEX - CHUNG CƯ 82 NGUYỄN TUÂN

28 Tr/m2

Quận Thanh Xuân

Công ty TNHH Thống Nhất Bắc Việt

2 tòa thương mại, dịch vụ - nhà ở cao 25 tầng & 48 căn hộ thấp tầng

17.829(m2)

Qúy IV/2016

Qúy IV/2018

17.829(m2)

Số 82 Nguyễn Tuân, Q.Thanh Xuân, Hà Nội

Đăng ký (Đăng ký tham quan)

Tổng quan